Meny

Prisliste 2021

Her er gjeldende prisliste over tjenester levert av TINE Rådgiving, TINE Melkekvalitet og service og fra TINE Mastittlaboratoriet i Molde

All individuell rådgiving faktureres. Alle priser er eks.mva.

Timepriser TINE Rådgiving:

  • TINE Rådgiving kr 840,-
  • TINE Bygningsrådgiving kr 960,-
  • TINEs veterinærer kr 1190,-
  • Grupperådgiving kr 335,-
  • Det faktureres 1/2 time reisetid (kr 420,- for alle oppdrag som ikke er fellesfinansierte

Nye TINE-medlemmer får inntil 10 timer gratis rådgiving som en medlemsfordel første 12 mnd etter brukerskifte (tilsvarende periode som utbetaling av pristillegg).

Avbestilling av betalingstjeneste mindre enn 24 timer før avtale faktureres med 1,5 time. Det samme gjelder dersom produsenten ikke er til stede/møter opp til avtalt tidspunkt.

Det er bindende påmelding på alle kurs. Avbestilling tidligere enn 24 timer før kursdag faktureres halv pris. Avbestilling senere enn 24 timer før kursstart faktureres full pris.

Husdyrkontrollen

Utsending pr. post av perioderapport i Kukontrollen:  kr 30,- per rapport (for TINEs medlemmer)

Priser om Eana (tidligere TINE Bedriftsstyring, Husdyrkontrollen, Geitkontrollen ) se her. 

TINE Mastittlaboratoriet i Molde

Speneprøver bakteriologisk analyse:

Ku kr. 325,- pr. ku

Geit kr. 135,- pr. geit 

PCR Mastittanalyse:

Ku og geit kr. 325,- pr. prøve

BRSV og BCoV: Storfe

kr. 380,- pr. tankmelkprøve

kr. 380,- pr. samleprøve melk 1.laktasjonskyr

kr. 410,- pr. samleprøve blod ungdyr

PAG - Drektighetstest på melk storfe:

kr. 100,- pr. prøve

IgG:

kr. 220,- pr. prøve (råmelkprøve eller blodprøve)

CAE, Byllesjuke og Paratuberkulose: Geit og sau

kr. 230,- pr. tankmelkprøve (melkegeit)

kr. 230,- pr. dyr (melkeprøve eller blodprøve)

kr. 565,- pr. samlemelkprøve (ammegeit)

Tankmelk:

PCR undersøkelse: kr. 325,-

Bakteriologisk analyse: kr. 325,- 

Alle priser TINE Mastittlaboratoriet i Molde er eks.mva.

 

TRM Melkekvalitet og Service:

-Tekniske tjenester til TINE medlemmer: 

- Melkemaskinkontroll: kr. 960,- per time

- Funksjonstest: kr. 960,- per time

- Ventilasjonskontroll: kr. 960,- per time
- Andre tjenester: kr. 960,- per time
- Det faktureres 0,5 time reisetid (kr 420,-) for alle tjenester som ikke er fellesfinansierte

Kontroll av mjølkemålere: kr 400,- per måler pluss deler og  eventuelt frakt. Eventuell vask før kontroll kan gjennomføres, faktureres med kr 960,- per time 

Bakteriologisk og kjemisk analyser av tankmelkprøver kr. 450,- (TINE-medlem), kr. 550, (ikke-medlem). Mer info og rekvisisjon finner du her. 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås