Meny

Prisliste 2018

Her er gjeldende prisliste over tjenester levert av TINE Rådgiving (medlemspris) og fra TINE Mastittlaboratoriet i Molde.

 All individuell rådgiving faktureres. Alle priser er eks.mva.

Timepriser TINE Rådgiving

  • TINE Rådgiving kr 765,-
  • TINE Bygningsrådgiving kr 875,-
  • TINEs veterinærer kr 1 085,-
  • Grupperådgiving kr 305,-

Det faktureres 1/2 time reisetid (kr 384,-) for alle oppdrag som ikke er fellesfinansierte

Nye brukere får 30 prosent rabatt i 12 måneder fra brukerskiftedato.

Avbestilling av betalingstjeneste mindre enn 24 timer før avtale faktureres med 1,5 time. Det samme gjelder dersom produsenten ikke er til stede/møter opp til avtalt tidspunkt.

Kurs
Det er bindende påmelding på alle kurs. Avbestilling tidligere enn 24 timer før kursdag faktureres halv pris. Avbestilling senere enn 24 timer før kursstart faktureres full pris.

Husdyrkontroll, TINE Bedriftsstyring (TBS)

  • TINE Bedriftsstyring BASIS: kr 1900,-  + kr 25,- per årsku per år
  • Geitekontrollen: kr 1500,- per år
  • Kukontrollen Oppdrett/kjøtt: kr 1000,- per år

Utsending av Perioderapport i Kukontroll i posten kr 30,- per rapport. 

TINE Mastittlaboratoriet i Molde

Speneprøver bakteriologisk analyse:

Ku kr. 285,- pr. ku

Geit kr. 105,- pr. geit

PCR Mastittanalyse:

Ku og geit kr. 285,- pr. prøve

BRSV og BCoV: Storfe

kr. 370,- pr. tankmelkprøve

kr. 370,- pr. samleprøve melk 1.laktasjonskyr

kr. 420,- pr. samleprøve blod ungdyr

PAG - Drektighetstest på melk storfe:

kr. 80,- pr. prøve 

IgG:

kr. 185,- pr. prøve (råmelkprøve eller blodprøve) 

CAE, Byllesjuke og Paratuberkulose: Geit og sau

kr. 210,-  pr. tankmelkprøve (melkegeit)

kr. 210,- pr. dyr (melkeprøve eller blodprøve)

kr. 525,- pr. samlemelkprøve (ammegeit)

Tankmelk:

PCR undersøkelse: kr. 285,-

Bakteriologisk analyse: kr. 285,-

 

Alle priser TINE Mastittlaboratoriet i Molde er eks.mva.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2018

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,31

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,41%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter