Meny

TINE Bruksutvikling

TINE Bruksutvikling (TBU) er et tilbud for deg som ønsker å gjennomføre større endringer vedrørende dagens produksjon eller etablere ny næringsvirksomhet i tilknytning til gården.

De fleste bruksutviklingsprosjekter er et anliggende både privat, næringsmessig og offentlig. De utløser problemstillinger innen mange fagområder og krever involvering av mange instanser og personer. I de fleste tilfeller skal du gjøre dette for første gang.

Du får

Regi og samarbeid

 • Hjelp til sikre oversikt og god regi, slik at bruksutviklingsprosessen kan ivaretas i sin helhet
 • TINE-rådgiverne hjelper deg med å finne fram til og legge til rette for samarbeid med andre aktører
 • Oppfølging av framdrift og koordinering av aktivitet undervegs i prosessen

Oppbygging av prosessen

 • Hjelp til å velge rett løsning:
  • Vegvalg
  • Byggtegning:
   • Kapasitet, funksjonalitet – trivsel for mennesker og dyr
  • Økonomi:
   • Driftsplan
   • Produksjonskalkyle
   • Kostnadsoverslag for bygg
 • Hjelp til å skaffe finansiering:
  • Søknad BU-midler – tilrettelegging og oppfølging av søknadsprosess
  • Tilrettelegging for- og støtte i dialogen med bank
 • Tilrettelegging av gjennomføringen:
  • Plan for tiltak innen dyre- og fôrproduksjonen
  • Regi på prosessen, fra tilbudsinnhenting til kontraktsinngåelse, vedr. bygg og I-mek
  • Oversikt over offentlige krav vedr. byggeprosjekt
  • Støtte til etablering av byggelån, byggeregnskap og evt. 2-mndrs MVA
 • Hjelp i tilknytting til oppstart:
  • Forberedelse av mennesker, dyr og teknologi

Verdi for deg

 • Effektiv gjennomføring av bruksutviklingsprosessen
 • Redusert risiko for kostnadsoverskridelser på bygg
 • Redusert risiko for forsinkelser
 • Redusert risiko for tapte inntekter som følge av sviktende forutsetninger i produksjonen

Ta kontakt med din nøkkelrådgiver for å bestille TINE Bruksutvikling

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås