Meny

TINE Nøkkelrådgiving®

Nøkkelrådgiveren har tverrfaglig kompetanse og kjenner deg og din gård. I tillegg ser Nøkkelrådgiveren drifta utenfra og kan utfordre deg til å se nye muligheter for bedre bedriftsstyring og lønnsomhet.

Du får:

Tett oppfølging gjennom året

 • analyse av produksjonen basert på opplysninger fra HK, gårdens egne styringssystemer (AMS og andre melkesystemer), observasjoner i fjøset og diskusjon med deg
 • vurdering av mulige forbedringsområder og eventuelle tiltak
 • systematisering av avtalte mål og tiltak i en egen plan
 • kobler inn og koordinerer nødvendig kompetanse ved behov
 • oppfølging av planlagte tiltak og leveranser
 • bistand med prøveuttak og innrapportering av opplysninger fra gårdens melkesystemer til Husdyrkontollen

En sparringspartner

 • som er opptatt av hvordan du har det i din bedrift og forstår helheten
 • som er opptatt av dine ønsker og behov
 • som du kan diskutere egne utfordringer med
 • som motiverer, støtter og utfordrer deg
 • som bidrar til å se muligheter og finne løsninger
 • som passer på at beslutninger er forankra i helheten for gården
 • som bidrar til at alle funksjoner i din bedrift blir ivaretatt

Verdi for deg

 • bedre styring og kontroll på gårdsdrifta
 • økt trygghet for dine valg
 • mer interessant og utviklende arbeidsplass
 • bedre balanse mellom jobb og fritid
 • bedre økonomi
 • større nettverk
 • økt trivsel

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås