Meny

Melkekvalitet

Løse melkekvalitetsfeil og etablere rutiner for å sikre stabil kvalitet.

Stabil god melkekvalitet

Rådgiver gjør en gjennomgang og vurderer ulike risikoer for melkekvaliteten:

 • Melking
 • Melkingsutstyr
 • Vask- og vaskerutiner
 • Fôrhygiene (Sporer)
 • Inneklima/hygiene
 • Jurhelse
 • Smittevern

 Du får

 1. Fjøsbesøk
 2. Plan for arbeidsrutiner i din besetning
 3. Oppfølging av melkekvalitetsresultater

Verdi for deg

Tilpassede rutiner til din besetning for at du kan opprettholde stabil elitemelksleveranse, høy leveringsprosent og kvotefylling.

 

Feilsøking av årsaker til redusert melkekvalitet

 • Bakterietall
 • Celletall
 • Aerobe sporer
 • Anaerobe sporer
 • Frie Fettsyrer
 • Frysepunkt
 • Medisinrester
 • Lukt/Smak

Du får

 1. Fjøsbesøk
 2. Tiltaksplan
 3. Oppfølging av tiltak og resultat

Verdi for deg

Identifisere årsaker til redusert melkekvalitet for å oppnå og stabilisere elitemelksleveranse, høy leveringsprosent og kvotefylling.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2017

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,84

Snitt fettprosent kumelk januar

4,24%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter