Meny

Speneprøver - bakteriologisk analyse

Det er avgjørende viktig for god jurhelsestyring og melkekvalitet at besetningen har oversikt over hvilke mastittbakterier som er på ferde.

Last ned rekvisisjoner:

Prøveuttak

  • Det anbefales å ta speneprøver ved all behandling av mastitt og av utvalgte kyr og geiter før avsining. 

  • God hygiene ved prøveuttak er avgjørende for å unngå forurensing av melka.

  • Se veileder for speneprøveuttak her

Prøvekvalitet blir vurdert på alle prøver.

 

Resultatrapportering

Kuprøver : Resultat overføres til medlem.tine.no og Helseoversikt straks analysen er avsluttet. Analyserapport sendes også på epost til melkeprodusent og til veterinær dersom dette er avmerket på rekvisisjonen.

Geiteprøver: Analyserapport sendes på epost til melkeprodusent og til veterinær dersom dette er avmerket på rekvisisjonen.

Melkeprodusenter uten epost adresse, får analyserapport tilsendt pr. post.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med TINE Mastittlaboratoriet i Molde på tlf 918 66 600 eller pr mail: mastittlab.molde@tine.no

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås