Meny

PCR Mastittanalyse

Det er avgjørende viktig for god jurhelsestyring og melkekvalitet at besetningen har oversikt over hvilke mastittbakterier som er på ferde. En PCR Mastittanalyse identifiserer de viktigste mastittbakterier fra storfemelk.

«PCR mastittanalyse» kompletterer analysetilbudet innenfor mastittarbeidet, men erstatter ikke bakteriologisk analyse av speneprøver. 

Last ned rekvisisjonsskjema til PCR mastittanalyse

 

Anbefalinger for prøvetaking

Vi anbefaler å bruke «PCR Mastittanalyse» på kuprøver før avsining som grunnlag for sinbehandling og i store besetninger med AMS, spesielt ved bekjempelse av Streptococcus agalactiae. Tankmelkprøver kan analyseres for overvåkning av Streptococcus agalactiae og øvrige mastittpatogener.

Ved klinisk mastitt og mastittmistanke i laktasjon anbefales fortsatt speneprøver for bakteriologisk analyse.

«PCR Mastittanalyse» er mer følsom enn bakteriologisk dyrking fordi den påviser DNA fra både levende og døde bakterier. Analysen kan utføres både på ukonservert og bronopolkonservert melk.

Prøveuttak og prøvehåndtering

Uttak av kukontrollprøver er ikke sterilt. PCR Mastittanalyse er en svært følsom test. Vær derfor nøye med hygiene under hele prøvetakingen!

Via prøvetakingsutstyret kommer melka i kontakt med overflater der melk fra forrige ku har passert. Sjekk derfor loggen fra roboten for prøveuttaksrekkefølge når resultatene tolkes. Prøver fra dyr der det kan være mistanke om overføringsfeil må tas ut på nytt.

Overfør konservert melk fra OLA-begeret til speneprøveglass. Send prøvene inn i vanlig speneprøveemballasje. Merk esken med ”PCR”.

Resultatrapportering

Kuprøver : Resultat for S.aureus, Str.agalactiae, Str.dysgalactiae og Str.uberis overføres til medlem.tine.no Helseoversikt straks analysen er avsluttet. Analyserapport sendes også på epost til melkeprodusent og til veterinær dersom det er avmerket på rekvisisjonen.

Geiteprøver: Analyserapport sendes også på epost til melkeprodusent og til veterinær dersom det er avmerket på rekvisisjonen.

Melkeprodusenter uten epost adresse, får analyserapport tilsendt pr post.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med TINE Mastittlaboratoriet i Molde på tlf 918 66 600 eller pr. mail: mastittlab.molde@tine.no

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås