Meny

Paratuberkulose

Paratuberkulose (Johnes disease) er en infeksjon med bakterien Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis som forårsaker kronisk infeksjon i tarmen og hindrer opptak av næring.

 

Prøveuttak

Antistoff mot Paratuberkulosebakterien kan analsyeres i blodprøver, tankmelk og melkeprøver fra enkeltdyr.

Last ned rekvisisjonsskjema og prøveuttaksveiledning - Blodprøve geit

Last ned rekvisisjonsskjema og prøveuttaksveiledning - Blodprøve sau

 Last ned rekvisisjonsskjema og prøveuttaksveiledning - Tankmelkundersøkelse på geit

 Last ned rekvisisjonsskjema og prøveuttaksveiledning - Melkeprøver fra ammegeit

 

Resultatrapportering

Analysesvar sendes produsenten, og om det er angitt på rekvisisjonsskjemaet, blir analysesvar sendt veterinær.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med TINE Mastittlaboratoriet i Molde på tlf 918 66 600 eller pr mail: mastittlab.molde@tine.no

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2019

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,16

Snitt fettprosent kumelk juli

4,27%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås