Meny

CAE - Caprin artritt-encefalitt virus

CAE er en smittsom virussykdom som forårsaker hjerne- og leddbetennelse hos geit.

Vi gjør oppmerksom på at denne analysen ikke utføres fortløpende. Ta kontakt med laboratoriet på mail eller telefon før uttak og innsending av prøver.

Prøveuttak

Antistoff mot CAEV - Caprin artritt-encefalitt virus kan analyseres i blodprøver, tankmelk og melkeprøver fra enkeltdyr.

Last ned rekvisisjonsskjema og prøveuttaksveiledning - Tankmelkprøve

Last ned rekvisisjonsskjema og prøveuttaksveiledning - Blodprøve Geit

Last ned rekvisisjonsskjema og prøveuttaksveiledning - Blodprøve Sau

Last ned rekvisisjonsskjema og prøveuttaksveiledning - Melkeprøve fra ammegeit

 

 

Resultatrapportering

Analysesvar sendes produsenten, og om det er angitt på rekvisisjonsskjemaet, blir analysesvar sendt veterinær.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med TINE Mastittlaboratoriet i Molde på tlf 918 66 600 eller pr mail: mastittlab.molde@tine.no

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås