Meny

BRSV – Bovint Respiratorisk Syncytialvirus og BCoV- Bovint Coronavirus

Infeksjon med BRSV forårsaker primært luftveissykdom hos storfe. Infeksjon med BCoV forårsaker primært diaré, men gir også ofte luftveissymptomer. Analyse av antistoffer mot BRSV og BCoV er viktig for å kartlegge smittestatus i besetningen. Smittestatusen vil kunne brukes til å bedre smittesikkerhet og gi tryggere livdyrhandel.

Anbefalinger for prøvetaking

Antistoff mot BRSV og BCoV kan analyseres i blod og i melk.

Blodprøve:

  • Det tas prøve av fire ungdyr eldre enn seks måneder (180 dager). Har du ikke mer enn to aktuelle dyr i denne aldergruppen er dette nok for å gi en besetningsstatus. Dyra må være født i besetningen og ikke være vaksinert mot luftveisinfeksjon (BRSV-vaksine) eller diaré (Rotavirus/BCoV- vaksine). Om mordyret er vaksinert for å gi immunstoff i råmelka påvirker ikke det analyse av blodprøve fra kalven. Denne analysen måler om de prøvetatte dyrene har hatt kontakt med virus.

Samlemelkeprøve fra 1. laktasjonskyr:

  • Det tas ut samlemelkeprøve av fire 1.laktasjonskyr. Har du ikke mer enn to aktuelle dyr i denne aldergruppen er dette nok for å gi en besetningsstatus. Dyra må være født i besetningen. Både bronopolkonservert prøve og ukonservert prøve kan brukes i analysen. 

Last ned rekvisisjon til BRSV og BCoV her

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås