Meny

Bakterieidentifikasjon ved høyt bakterietall i tankmelk

Analyse av tankmelk for sporing av årsaker til høyt bakterietall i tankmelk.

Prøveuttak

Sterilt uttak av tankmelk på OLA-beger eller bulkotest-beger. Prøver fryses umiddelbart eller oppbevares under 4˚C til de kan fryses.

Pakking og forsendelse

Pakkes i isoporboks med nok kjøleelementer slik at prøven(e) holdes frosset til mottak på laboratoriet. Rekvisisjonsskjema legges i boksen. Prøvene sendes som «Pakke over natt» eller med tankbilen.

Ta kontakt FØR innsending

TINE Mastittlaboratoriet i Molde på mastittlab.molde@tine.no eller
ring 918 66 600 før prøveinnsending.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås