Meny

TINE Bedriftsstyring

TINE Bedriftsstyring er en videreutvikling av tilbudet fra dagens Husdyrkontroll med avanserte beregningsmodeller og visuell framstilling av informasjon om drifta.

 

Hvorfor TINE Bedriftsstyring?

I moderne mjølkeproduksjon genereres store datamengder, både gjennom gårdens egne aktiviteter, registrert i Kukontrollen og via eksterne systemer fra eksempel myndigheter, meieri og regnskapskontor. Dette er informasjon som har stor verdi for å overvåke og utvikle produksjonen. Vi har satt sammen tall og data på en mer brukervennlig måte for å øke verdien av dine registreringer. Resultatet er et styringssystem som tar for seg tre viktige områder;

  • Driftsovervåkning
  • Prognoser
  • Produksjonsplanlegging

Innenfor hvert av disse områdene kan du identifisere tiltak og fatte beslutninger.

Du kan lese mer og se film om TINE Bedriftsstyring her.

Du får

Et styringspanel som gir en rask oversikt over resultatene på din gard.

  • Resultat i forhold til andre
  • Resultat i forhold til egne målsettinger.
  • Resultat over tid, utvikling over tid
  • Semmenstilling av resultat for enklere å finne årsaker

Etter hvert vil det komme nye tilbud som for eksempel prognoser (mjølkeprognose, dyreflyt, fôrbeholdning), løpende oppfølging med økonomiske nøkkeltal og mål- og tiltaksplan.

TINE Mjølkonomi inngår i løsningen og gir oversikter over økonomisk resultat på egen gard og i forhold til andre bruke det er naturlig å sammenligne seg med. Det er utviklet en rekke måltall som grunnlag for å finne aktuelle tiltak der en ønsker å forbedre resultatet.

To versjoner - Basis og Pluss

TINE Bedriftsstyring foreligger i to versjoner BASIS og PLUSS.

Basisversjonen har Styringspanelet og løsninger tilpasset mobiltelefon (Smarttelefon) for å forenkle registrering og oppfølging i fjøset. Etter hvert vil det komme flere funksjoner som mål- og tiltaksplan og, enkel mjølkeprognose. I PLUSS-versjonen vil det komme flere tilbud, der TINE Mjølkonomi er klar nå og prognoser er under utvikling. 

Begge versjonene vil bli løpende videreutviklet, og den enkelte må vurdere hvilket tilbud som passer best. Ta kontakt med din faste Nøkkelrådgiver for mer informasjon og hjelp

Les mer om funksjonene i styringspanelet osv. ved å klikke her.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2017

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,84

Snitt fettprosent kumelk januar

4,24%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter