Meny

Oppfølging husdyrkontrollen

Oppfølging Husdyrkontrollen er et tilbud til deg som ønsker og har behov for bistand til å følge opp Ku- eller Geitkontrollen.

Skal du få full nytte av medlemskapet i Husdyrkontrollen, både i den daglige drifta og i forhold til rådgiving, er det viktig at beslutninger som tas bygger på et riktig datagrunnlag.

 

Du får

Tjenesten er fleksibel. Du kan få bistand til det du har behov for. Her er noen eksempler.

 • Sjekke at opplysninger har blitt oppdatert i Husdyrkontrollen, kontrollere feilmeldinger og eventuelt rette feil
 • Sjekke og ajourholde dyrestatus; påse at inn- og utmelding av dyr er oppdatert i Husdyrkontrollen
 • Sjekke og påse at dyrestatus og rapporteringene i Husdyrregisteret er komplett (ku)
 • Merking av dyr
 • Sette opp plan for mjølkeveging og prøveuttak
 • Rapportere hendelser
 • Ajourhold av Helsepermen, eventuelt å bistå med rapportering av helseopplysninger
 • Rådgiver kobler seg opp og overfører relevante opplysninger fra din AMS til Kukontrollen

 

Omfang

Omfang, hyppighet og oppgaver avtaler du nærmere med din TINE rådgiver

 

Verdi for deg

 • Holder deg ajour med data i Husdyrkontrollen og Husdyrregisteret
 • Sikrer god kvalitet på dataene dine i Husdyrkontrollen 
 • Du får riktig og målretta rådgiving
 • Bidrar til gjennomføring av Husdyrkontrollen i henhold til regelverket
 • Du får et styringsverktøy og et godt grunnlag for beslutninger
 • Bidrar til bedre økonomi i produksjonen
 • Tett oppfølging av rådgiver

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås