Meny

Helsepakken

Helsepakken er for deg som ønsker hjelp av en dyktig veterinær til å utrede et eller flere problemer i besetningen. TINE Rådgiving tilbyr ulike pakker innen tjenesten "Helsepakken".

Hvorfor Helsepakke?

Helseproblemer er ofte kompliserte og kan bare løses med systematisk arbeid over tid. En veterinær vil komme med forslag til tiltak for å løse helseproblemet så raskt som mulig og dessuten forebygge at slike problemer oppstår igjen. Du kan velge å arbeide med ett konkret problem, eller med flere problemstillinger parallelt. Det er etablert ulike pakker innen tjenesten «Helsepakken».

Du får

 • Gjennomgang av helseproblemet  ved hjelp av medlem.tine.no og fjøsbesøk
 • Tidsforbruk 15 til 40 timer avhengig av behov og valgte oppgaver. Timeforbruket vil være størst i startfasen med tett oppfølging av iverksatte tiltak
 • Du velger selv om du vil forlenge avtalen eller inngå avtale om forebyggende helsearbeid
 • Regelmessig oppfølging av veterinær i en kombinasjon av besøk, telefon eller via andre kanaler. Diskusjon rundt utviklingen og eventuelt iverksette justeringer for å nå oppsatte mål
 • Felles definerte problemområder gir økt forpliktelse både for deg og din veterinær
 • Rådgivingen skal føre til velfungerende dyr i riktig hold, med god helsestatus som leverer ønsket produktkvalitet

Rådgivinga vil fokusere på de helseutfordringene som er avdekket i besetningen. Helsepakken kan bestå av et eller flere av disse fagområdene:

 • Jurhelse
 • Reproduksjon og fruktbarhet
 • Kalvehelse
 • Klauvhelse
 • Melkefeber og ketose
 • Smittevern

Veterinæren vil ha et koordinerende ansvar sammen med nøkkelrådgiver for å koble inn andre relevante rådgivere innen teknikk, melkekvalitet og fôring slik at en sikrer riktig kompetanse til rett tid.

Eksempel på innhold i en helsepakke med jurhelse som fokus

Produksjonsmål

 • Levering av melkekvote på xx liter i nåværende kvoteår
 • God dyrehelse på melkekyr, ungdyr og kalver gjennom året
 • Fokus på helseøkonomi og holdbarhet på dyrene

Innhold i rådgivningstilbudet

 • Fjøsbesøk, á 2-4 timer per besøk, for- og etterarbeid i tillegg
 • Gjennomgang av melkingsrutiner
 • Gjennomgang av fjøsmiljøet
 • Utarbeiding av rutiner for sjekk av jur/spenespisser
 • Implementering av «Godt jur». Fokus på celletall og melkekvalitet
 • Speneprøveuttak
 • Månedlig oppfølging av helseresultater, både i KK og via fjernrådgiving
 • Diskusjonspartner i hele avtaleperioden.

Omfang

Beregnet tidsramme: fra 15 til 40 timer avhengig av valgte oppgaver.

Verdi for deg

 • Du kan få hjelp til å bli kvitt eller redusere helseproblemer i besetningen
 • Friskere besetning
 • Bedre dyrevelferd

 

Gjeldende timepris for TINE Rådgiving.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås