Meny

FrisKUs helseavtale

«FrisKUs» er tjenesten for deg som vil forbedre eller bevare en allerede god helse i buskapen, og ha kontinuitet i det forebyggende helsearbeidet i besetningen. Sammen med TINE-veterinæren, prioriterer du bestemte forbedringsområder og går opp rutiner som sikrer god dyrehelse og dyrevelferd i hele produksjonen.

Du får

 • En helseavtale med utgangspunkt i dine målsetninger og prioriteringer
 • TINE-veterinær som er oppdatert på helse- og produksjonsresultater i din besetning
 • En fjøsrunde med observasjoner og vurderinger
 • Egen plan for å nå dine mål, utarbeidet på bakgrunn av ovennevnte vurderinger og prioriteringer

Omfang

 • Årlig obligatorisk besøk av TINE-veterinær på gården
 • Oppfølging til avtalt frekvens og tidsbruk. Enten ved avtalt møte eller ved gjennomgang på Skype/pr. telefon. Alt etter hva som er mest hensiktsmessig og ressurseffektivt for begge parter
 • Tjenesten faktureres etter medgått tid. Tidsforbruk knyttet til det årlige besøket er ofte 4-6 timer. Tidsforbruk for oppfølging stipuleres ut ifra lagt plan.

Verdi for deg

 • Kontroll med infeksjonsnivå og celletall sikrer god betaling for melka og lave utgifter til kassert melk og behandlinger, samt lavt forbruk av medisiner.
 • God dyrevelferd er bra for ku, deg som produsent og økonomien på gården
 • God rekruttering til egen buskap sikres gjennom friske kalver og fruktbar ku. Har du stort utvalg mellom dyr når buskapen skal vedlikeholdes eller økes, kan du ta vare på de beste og friskeste kyrne.
 • Sunne klauver sikrer «motoren» i fôropptak, melkingsfrekvens og brunstadferd
 • Frihet fra smittsomme sjukdommer reduserer risiko for tap og gir fortrinn i livdyrmarkedet
 • Forsikringspremie kan reduseres. Dokumenteres rutiner for planer, som reduserer risiko for tap på grunn av sjukdom, kan forsikringsselskapet gi deg bedre betingelser.

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås