Meny

Forebyggende helsearbeid

Forebyggende helsearbeid er aktuell for deg som ønsker hjelp av en dyktig veterinær eller helserådgiver til å overvåke dyrehelse og dyrevelferd i din besetning. Rådgiver eller veterinær vil komme med forslag til forbedringer og hjelpe til med etablering av gode rutiner, og ikke minst være din sparringspartner over en lengre tidsperiode.

Hvorfor Forebyggende helsearbeid?

Denne tjenesten er et tilbud til produsenter som ønsker å jobbe målretta, systematisk og regelmessig med forebyggende helsearbeid i sin besetning for å oppnå en mest mulig effektiv og god produksjon med tanke på dyrehelse. Man kan velge å arbeide med ett konkret område, eller man kan arbeide med flere områder parallelt. Felles definerte produksjonsmål gir økt forpliktelse både for deg og veterinæren/rådgiveren din.

Områder som det kan jobbes med er: 

 • Jurhelse
 • Reproduksjon og fruktbarhet
 • Kalvehelse
 • Klauvhelse
 • Melkefeber og ketose
 • Smittevern

Du får

 • Veiledning om gode rutiner som sikrer god dyrehelse. Forslag om regelmessig besøk av veterinær (bl.a. systematisk brunst- og drektighetskontroll)
 • Overvåke dyr og dyrehelsen kontinuerlig gjennom hele avtaleperioden
 • Rådgiver/veterinær som sikrer deg oppfølging i en kombinasjon av besøk og telefonmøte for å nå oppsatte mål

Eksempel på innhold med kalvehelse i fokus

Produksjonsmål

 • Produsere levedyktige og robuste kalver
 • God dyrehelse og dyrevelferd gjennom året
 • Fokus på helseøkonomi og holdbarhet hos kalvene

Innhold i rådgivingstilbudet

 • Fjøsbesøk, á 2-4 timer per besøk
 • Bruk av fødebinge
 • Råmelkskvalitet
 • Råmelkstildeling
 • Etablering av gode råmelksrutiner
 • Kalvefôring
 • Oppstalling og miljø for kalven
 • Blodprøver
 • Råmelkstesting
 • Månedlig oppfølging av helseresultater
 • Diskusjonspartner i hele avtaleperioden

Omfang

Beregnet tidsramme: fra 15 til 40 timer avhengig av valgte oppgaver. 

Verdi for deg

 • Regelmessig overvåkning av dyrehelsen
 • Friske dyr
 • God dyrevelferd

Gjeldende timepris for TINE Rådgiving.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås