Meny

Friskus

Med et medlemskap i helsetjenesten AHTS får du individuelt tilpasset storfehelserådgiving, med fokus på forebyggende tiltak.

Du får:

  • Årlig gjennomgang aktuelle helsedata
  • Årlig fjøs- og besetningsgjennomgang
  • Faglig foredrag e.l.
  • Storfehelsenytt 2 gng/år
  • Rabatt på Gjensidige forsikring

Verdi for deg:

  • Tar temperaturen på dyrehelsa og dyrevelferden i besetningen
  • Avdekker områder det bør jobbes med framover for å optimalisere drifta

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås