Meny

Produksjonstilpassing og analyse

Optimal kapasitetsutnyttelse av dyr og produksjonsanlegg

Du får

  • Evaluering av produksjonsresultater for melkeku og ungdyr med TINE Produksjonskontroll
  • Måling av fôreffektivitet
  • Kvotefylling og produksjonstilpassing
  • Kjøp eller salg av grovfôr? Evaluering av grovfôrtilgang med TINE Fôrdisponering
  • Kjøp og salg av grovfôr. Prisfastsetting med TINE Prissystem grovfôr
  • God utnyttelse av fjøskapasitet (dyreflyt).

Verdi for deg

  • Optimal kapasitetsutnyttelse av dyr og produksjonsanlegg
  • Optimal utnyttelse av hjemmeavla fôr
  • Riktig prising av grovfôr innad i samdrifter og ved omsetning ellers

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås