Meny

Fôringspakke

Fôringspakken er for deg som ønsker hjelp av en dyktig fôringsrådgiver til å vurdere fôringa, komme med forslag til forbedringer og ikke minst være din sparringspartner i fôringsfaglige spørsmål over en lengre tidsperiode.

Hvorfor fôringspakke?

Sikrer deg større forutsigbarhet i rådgivingsinnhold og pris.

 • Vanlig tidsforbruk 15 til 40 timer avhengig av behov og valgte oppgaver
 • Timeforbruket vil være størst i startfasen med tett oppfølging av iverksatte tiltak
 • Du velger selv om du vil forlenge avtalen og i hvilket omfang

Felles definerte produksjonsmål gir økt forpliktelse både for deg og rådgiveren din.

Rådgiver skal sikre deg oppfølging av planen i en kombinasjon av besøk, telefon eller via fjerntilkobling, slik at dere kan diskutere utviklinga i produksjonen og eventuelt gjøre nødvendige justeringer for å nå oppsatte mål.

Rådgivinga vil fokusere på velbalanserte fôrrasjoner som gir best mulig utnyttelse av grovfôr, riktig fôring og velfungerende dyr i riktig hold, med god helsestatus og som leverer ønsket produktkvalitet.

 • Tilpassing av dyretall/produksjonsnivå med tanke på driftsbygning, melkekvote og fôrtilgang.
 • Utnytte tilgjengelig grovfôr best mulig.
 • Vurdere behov for innkjøp av fôrmidler og fôrplanlegging i forhold til dette.
 • Overvåke dyr og fôringsregime kontinuerlig gjennom hele avtaleperioden.

Sammenseting av fôringspakken skal sikre deg best mulig produksjonsøkonomi ut fra de gjeldende forutsetningene.

Eksempel på innhold i fôringspakke

Produksjonsmål

 • Levering av melkekvote på xx liter i nåværende kvoteår
 • Optimal fôring av melkeku og ungdyr gjennom året.
 • Optimal utnyttelse av grovfôret i perioden
 • Fokus på fôringsøkonomi og fôreffektivitet.

Innhold i rådgivingstilbudet

 1. Fjøsbesøk, á 3 timer per besøk med for- og etterarbeid.
 2. Utarbeiding av mjølkeprognose og oppfølging av leveransen
 3. Beregning av fôrgrunnlag med TINE Fôrdisponering
 4. Utarbeiding av fôrplaner til mjølkekyr tilpasset den aktuelle grovfôrkvaliteten og grovfôrmengden. Fokus på maksimering av mjølkeinntekter minus fôrkostnader.
 5. Utarbeiding av fôrplaner til ungdyr for å spare grovfôr og maksimering av kjøttinntekter minus fôrkostnader.
 6. Månedlig oppfølging av produksjonsresultater, både i KK og via fjernrådgiving. Oppfølging av økonomi i melkeproduksjon ved beregning av fôreffektivitet min 4 ganger per år. Inkluderer bestemmelse av TS % i fôrmidler eller fullfôrblanding.
 7. Diskusjonspartner i hele avtaleperioden.

TINE Rådgiving har utviklet gode støtteverktøy i fôringsrådgivinga

Verktøy

Beskrivelse

TINE Mjølkeprognose

Brukes for å finne riktig ku tall i forhold til restkvote. Tar hensyn til nye avsininger og kalvinger

TINE Fôrdisponering

Brukes for å skaffe seg en oversikt over fôrlageret, og evt. behov for innkjøpt fôr. Inkluderer oppmåling av siloer og telling av rundballer. Dette kan gjøres samtidig som man tar ut grovfôrprøver som er en forutsetning for en god prognose.

TINE OptiFôr

TINE OptiFôr brukes for å finne riktig kraftfôrtype og – mengde i forhold til den mengde grovfôr som er tilgjengelig ut fra resultatet av TINE Fôrdisponering. Fôringsbesøk med gjennomgang av fôringsstrategi, rutiner etc.

TINE Prissystem grovfôr

Vurderer riktig pris på innkjøpt grovfôr. Tar hensyn til fraktkostnader og alternativ pris opp mot kraftfôrrpris

TINE Fôreffektivitet

Ut fra målt fôropptak beregnes fôrkostnader og fôrutnyttelse

Omfang

Beregnet tidsramme: fra 15 til 40 timer avhengig av valgte oppgaver.

Gjeldende timepris for TINE Rådgiving.

Kontakt

Kontakt din TINE rådgiver eller ring Medlemstelefonen 815 02 000 når du ønsker samtale om din grovfôrsituasjon, eller vil bestille fôringspakken.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås