Meny

Fôring kje og unggeiter

Fôring kje og unggeiter gir deg gjennomgang av kje-og ungdyrfôringa og plan for fôring første året. Jo større og betre utvikla unggeitene er ved første kjeing, jo større kapasitet vil dei ha til å ta opp grovfôr. Store åringar i godt hold har også høgare avdrått, høgare fettprosent og lågare innhold av frie fettsyrer i mjølka i første laktasjon enn mindre åringar i dårlegare hold.

Du får

Målsetjing for  levandevekt ved første kjeing. Vurdering og diskusjon om tilhøva for kjeoppdrett i fjøsen. Drøfting av realistiske målsetjingar for tilvekst i ulike periodar. Plan for fôring heile første året og jamnleg oppfylgjing ved besøk eller per telefon.

Innhold i Fôring kje og unggeiter:

 1. Fjøsbesøk à 3 timar inkludert for- og etterarbeid med diskusjon om:
      - Bingeplass
      - Klima
      - Fôringsopplegg
      - Mulighet for gruppering
 2. Uttak grovfôranalyse
 3. Tolking av grovfôranalyse og vurdering av grovfôrkvaliteten til kje
 4. Fjøsbesøk med veging av kje og kontroll av tilvekst
 5. Råd om fôring i beitesesong
 6. Råd om overgangsfôring ved beiteslepp og innsett
 7. Oppfylgjing med justering av fôring gjennom året ut frå oppnådd tilvekst  

Omfang

Beregnet tidsramme er ei ramme på 5 eller 10 timar. Omfanget i pakken vert tilpassa deg ilag med din TINE rådgiver eller TINE fôringsrådgiver Geit.

Gjeldende timepris for TINE Rådgiving

Verdi for deg:

 • Sikre jamn og god tilvekst og fråvær av fôringsbetinga sjukdommar første året
 • Store og godt utvikla geiter med god avdrått  i første laktasjon
 • Geiter med høg opptakskapasitet for grovfôr i første laktasjon

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås