Meny

Fôring Geit

Fôring Geit gir deg eit tilbod om planlegging av fôringa gjennom heile året med oppfølging.

Tørrperioden og den viktige overgangen frå tørrperiode til laktasjon er avgjerande for å få ein god start på laktasjonen. God planlegging av fôringa gjennom laktasjonen sikrar at geitene utnyttar produksjonspotensialet sitt og at ein oppnår dei måla ein har sett for avdrått og mjølkekvalitet .

Du får

Rådgivinga vil gi deg planar som tar utgangspunkt i dine produksjonsmål for kvotefylling og mjølkekvalitet.

Rådgivinga vil fokusere på balanserte fôrrasjonar som gir best mulig utnytting av grovfôr, riktig kraftfôrbruk gjennom laktasjonen og velfungerande geiter uten vomproblem.

Rådgiver skal sikre deg oppfylgjing av planen i ein kombinasjon av besøk og per telefon, slik at du kan diskutere utviklinga i produksjonen og eventuelt gjere justeringer gjennom laktasjonen.

Innhold i Fôring Geit

 1. Fjøsbesøk à 3 timar inkludert for – og etterarbeid
 2. Holdvurdering av geiteflokken, hjelp til gruppering.
 3. Uttak av grovfôrprøver
 4. Hjelp til tolking av grovfôranalyser
 5. Utarbeiding av fôrplanar
 6. Oppfylgjing av produksjonsresultat ved besøk eller per telefon gjennom året

Fokus på balanserte fôrrasjonar i fôrplan for å oppnå god vomfunksjon:

 • Plan for tørrperiode på grunnlag av holdvurdering
 • Plan for laktasjonen: 1. laktasjonsgeiter
 • Plan for laktasjonen: Eldre geiter

Omfang

Beregnet tidsramme er 8 eller 15 timer. Omfanget vert tilpassa deg ilag med din TINE rådgiver eller TINE fôringsrådgiver geit.

Pris: gjeldende timepris for TINE rådgiver

Verdi for deg

 • Kvotefylling
 • Høg mjølkepris ved å oppnå kvalitetstillegg
 • God start på laktasjonen
 • Geiter i god trivsel

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås