Meny

Bygningsplanlegging

Kvalitetssikre byggeplaner og byggeprosess

Du får

 • Prosjektering og diskusjonspartner vedrørende ventilasjon, gjødsellager, utgjødsling, fôringslinjer, mjølking, belysning, innredninger mm.
 • Utarbeiding og gjennomgang av tegninger, plan, snitt, fasader, tunplan, kalkyler mm. fram til Innovasjon Norges krav/søknadsprosess.
 • Rådgiving om materialvalg og bygningskonstruksjon.
 • Dimensjonering og prosjektering av bygget.
 • Diskusjonspartner på dyras behov og atferd – dyrevelferdslovgiving.
 • Arbeidstidsforbruk ved ulike løsninger.
 • Grunnleggende om helse, miljø og sikkerhet (HMS) i en bondes hverdag.
 • Bistand som ansvarlig søker i byggeprosessen.
 • Oversikt over byggeprosessen, arkitekturen og forholdet til annen bygningsmasse.
 • Oversikt over bygg-relaterte tjenester i regionen.
 • Bistand for vurdering av tilbud og kontrakter opp mot leverandører og entreprenører.
 • Oppfølging av framdrift og økonomi i byggeperioden.

Verdi for deg

 • Kvalitetssikring av byggeplaner og byggeprosessen.
 • Ivareta dyrevelferd og dyrehelse som et grunnlag for lønnsom
  produksjon og en velfungerende besetning

Vårt ønske er å bidra som byggherreombud for å ivareta byggherrens interesser

Tjenestebeskrivelse bygg bilde 2 fjøs

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås