Meny
Ole Foss

Ole Foss

Oppland og Hallingdal

Erfaring

Ole har over 25 års erfaring i TINE som rådgiver. God erfaring innen mjølkeanlegget funksjonalitet og AMS. Mjølk og kjøtt produksjon.

Spesialkompetanse

Mjølkeanleggets funsjonalitet, -funsjonstest og mjølkemaskinmåling.
Ventilasjon

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås