Meny
Hans Snerting

Hans Snerting

Trøndelag

Hans Snerting gir råd innen disse tjenestene:

Erfaring

Hans Snerting har lang fartstid innen rådgiveryrket i TINE og allsidig praksis innen melkeproduksjon. Foruten økonomi og god drift hos den enkelte melkeprodusent ønsker han å bidra til at bonden settes i sentrum, og at bonden skal føle eierskap og samhørighet innen samvirket. Godt samarbeid med kolleger sikrer bonden faglig bredde. Videre har han praksis innen: Produksjonstilpasning, fôring, helsetjeneste, kalv, avl, økonomi og melkekvalitet.

Spesialkompetanse

Godkjent nøkkelrådgiver med bred erfaring innen husdyrfaget
Spesialrådgiver avl som innebærer innsending av tilbud på seminokseemner og eksteriørmessig gransking av kyr, samt avl og avlsplan

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås