Meny
Bozena Farstad

Erfaring

Medlem i Topp Team Fôring. Ønskjer å bidra til auka fokus på høg fôrutnytting og god fôrplanlegging for å sikre gode resultat med omsyn til økonomi, mjølkekvalitet og dyrevelferd. Rådgjevar har eit bredt nettverk innan fôringsfaget og er fagleg oppdatert. Utvekslar gjerne erfaringar og kunnskap med andre rådgjevarar og mjølkeprodusentar.

Spesialkompetanse

Fôring og økonomi både på store og små driftseiningar
Heilheitleg rådgjeving med tanke på optimal utnytting av gardens ressursar og total økonomi
Sertifisert Kusignaltrener.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås