Meny
Sverre Wedum

Sverre Wedum

Østlandet Sør

Erfaring

Sverre har som overordnet mål å være til produsentens tjeneste. Som Nøkkelrådgiver setter han opp tiltaksplaner etter produsentens ønsker og behov, som igjen følges regelmessig opp, for at produsenten lettere skal nå sine mål. Han utfører TINE Mjølkonomi som driftsgreinsanalyse og styringsverktøy for å utnytte gardens ressurser. I det siste har han spesialisert seg innen fôringsfaget, noe som er svært nyttig i forhold til å sikre produsentene en god fôringsøkonomi. I tillegg har han god kunnskap om LEAN som verktøy i optimalisering av drift på gården.

Spesialkompetanse

Sertifisert Nøkkelrådgiver
Fôrplaner med TINE OptFôr for ku og ungdyr
TINE Mjølkonomi
LEAN og driftsledelse

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås