Meny
Lasse Krogseth

Lasse Krogseth

Vestlandet Nord

Lasse Krogseth gir råd innen disse tjenestene:

Erfaring

Rådgiver har lang erfaring i å jobbe med gårdbrukere som trenger råd omkring veivalg og videreutvikling av gården og virksomheten. Han kan hjelpe melkeprodusenten med å utrede ulike alternativer for fremtidig drift, samt å bistå med å sette opp økonomiske planer. Rådgiver har også lang erfaring fra regnskapsbransjen, og kan bistå i spørsmål omkring eierskifte, organisering av virksomheter, samt generell skatterådgiving.

Spesialkompetanse

Strategisk og økonomisk planlegging i forbindelse med bruksutvikling. Delta i veivalgsprosesser for melkebønder som trenger en «sparringspartner» omkring fremtidig drift.
Bistå i det vi i Tine kaller Livslinjeråd, dvs. gi råd omkring eierskifte og pensjonsplanlegging. Vi legger her stor vekt på viktigheten av langsiktig planlegging, og kan gi råd omkring strategi for pensjonsopptjening, rettigheter og muligheter vedrørende pensjon og andre ytelser. Men også om gunstig tidspunkt for større investeringer og eierskifte.
Utarbeide økonomiske kalkyler, både på dekningsbidragsnivå og komplett driftsplan.
Bistå i forarbeid til utforming av avtaler og kontrakter, både vedrørende eierskifte, forpaktning, jordleie og kvoteforhold m.m.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås