Meny
Kennet Solheim Lindstrøm

Kennet Solheim Lindstrøm

Østlandet Sør

Erfaring

Rådgiveren har mastergrad i husdyrvitenskap med spesialisering på drøvtyggere og har praktisk erfaring innen melkeproduksjon. Som fôringsrådgiver i TINE jobber han med fôrmiddelvurdering og fôrplanlegging i melkeproduksjon inn mot både robotbesetninger og vanlig løsdrift/båsfjøs.

Spesialkompetanse

Fôring av melkeku og ungdyr
Fôrmiddelvurdering og fôrplanlegging i TINE OptiFôr
TINE Fôrdisponering
Besetningsstyringssystemer (DelPro og T4C)
Oppstartsrådgiver på Lely

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås