Meny
Aud Peggy H. Holand

Erfaring

Aud Peggy har praktisk erfaring innen melk-og kjøttproduksjon. Har vært rådgiver i TINE i menge år med oppgaver innenfor fôring, avl og husdyrkontroll. Jobber i dag som fôringsrådgiver med fokus på fômiddelvurdering og fôrplanlegging i melkeproduksjon. Jobber med bruk av alle størrelser og besetningsstyringssystemer.

Spesialkompetanse

Fôring mjølkeku, kalv og ungdyr
Fôrmiddelvurdering og fôrplanlegging
TINE Optifôr
Kommunikasjon mellom bedriftsstyrngssystem og kukontrollen.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås