Meny
Knut Ove Hennum

Knut Ove Hennum

Østlandet Nord

Knut Ove Hennum gir råd innen disse tjenestene:

Erfaring

Utdanna veterinær fra NVH i 1981. Jobb i klinisk praksis, produksjonsdyr (storfe, geit, sau) og fiskehelse på Sunnmøre fra 1981 til 1994. Klinisk praksis, alle dyrearter, inkl innlandsoppdrett på fisk i Valdres fra 1994 fram til idag. Tilknytta Helsetjenesten for Storfé/TINE fra 2005. Fortsatt privat praksis i 20% av arbeidstida. 80% jobb i TRM fra 2016.

Spesialkompetanse

Etterutdanning i forebyggende helsearbeid på storfé. 10 moduler i regi av Den norske veterinærforening og helsetjenesten for storfé. Etterutdanning HiNT i helse og mjølkekvalitet på geit.
Gjennomført Cow Comfort program med 3 moduler i regi av Boehringer Ingelheim
Fagrådgiver helse og mjølkekvalitet i TRM

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås