Meny
Astrid Hegge

Erfaring

Astrid har fleire års praktisk erfaring innan mjølk og kjøttproduksjon. Ho driv eige gardsbruk med mjølkeproduksjon og har i tillegg vore rådgjevar i TINE i mange år. Oppgåvene i TINE er innanfor nøkkelrådgiver, husdyrkontroll og driftsledelse.

Spesialkompetanse

Bedriftsrådgjevar, med fokus på gardbrukaren som bedriftsleiar.
Oppfølging av produksjon i alle ledd.
Bruk av tverrfaglig kompetanse for å forbetre resultat hjå den enkelte.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås