Meny
Anitra Lindås

Erfaring

Rådgiveren er cand agric innen husdyrfag fra UMB, og har lang erfaring som rådgiver i TINE. Har også jobbet 5 år med utvikling og drift av Storfekjøttkontrollen ved Animalia, og har erfaring fra mjølkeproduksjon i form av sommerjobber og praksisår i utlandet. Hun er med i Topp Team Fôring, jobber med fôrmiddelvurdering og fôrplanlegging i mjølkeproduksjon, har et spesielt ansvar for fôringsrådgivning i DeLaval-besetninger, samt fôrplanlegging for økobesetninger.

Spesialkompetanse

Fôring mjølkeku, kalv og ungdyr
Fôrmiddelvurdering og fôrplanlegging
Besetningsstyringssystemer AMS
Driftsledelse

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås