Meny
Vegar Bangstad

Erfaring

Vegar Bangstad begynte som TINE rådgiver i 1999 med oppgaver innenfor fôring, økonomi, avl, husdyrkontroll, samt deltakesle i ulike prosjekter. Han jobber i dag med økonomi og er Bedriftsrådgiver med fokus på bonden som bedriftsleder. Vegar har erfaring med å jobbe med gårdbrukere som vurderer om de skal gå i gang med, eller er i ferd med å gjennomføre endringer på gården. Møte med positive og optimistiske melkeprodusenter som ser muligheter i næringen er noe som motiverer han i arbeidshverdagen.

Spesialkompetanse

Bruk av tverrfaglig kompetanse for å forbedre resultat hos den enkelte.
Mjølkonomi, ØRT, driftsplanlegging, veivalg og Bedriftsrådgiving
Økonomisk og strategisk planlegging i forbindelse med bruksutbygginger
Analyse av driftsresultat og økonomiske måltall i Mjølkonomi

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås