Meny
Lise Elvagjeng

Lise Elvagjeng

Vestlandet Nord

Lise Elvagjeng gir råd innen disse tjenestene:

Erfaring

Praktisk erfaring ved eiga gardsdrift med sau, oppvaksen på gard med mjølkeproduksjon, har vore helgeavløysar og landbruksvikar. Teoretisk erfaring etter tre år på jordbruksskule og tre år på høgskule innan husdyrbruk. Har vore tilsett som rådgjevar i TINE sidan hausten 2001.

Spesialkompetanse

Engasjert diskusjonspartner som ynskjer at både folk og fe skal trivast og ha det godt. Fokus på heilskapen på garden, og å motivera bonden til å henta mest mogeleg ut av tilgjengelege resursar på sitt særskilde gardsbruk. Bedriftsrådgivar med stort hjarta for kalv.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås