Meny
Inger Sølvi Lunde

Inger Sølvi Lunde

Østlandet Nord

Erfaring

Har fleire års praktisk erfaring frå avløysararbeid og drift av eiget mjølkebruk. Har arbeidd som rådgjevar i TINE sidan 1995, som generell «allmennpraktikar», etter kvart med hovudfokus på driftsleiing og generell produksjonsoptimalisering – bedriftsrådgjeving.

Spesialkompetanse

Bedriftsrådgiver
Bruk av tverrfaglig kompetanse for å forbedre resultat hos den enkelte bonde
Sekretærfunksjon for produsentlag

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås