Meny
Ingfrid Øyre

Ingfrid Øyre

Hordaland og Ryfylke

Erfaring

Ingfrid er bedriftsrådgjevar og har såleis fokus på bonden som bedriftsleiar. Ho ynskjer at bonden skal setta seg mål for drifta og bidreg meir enn gjerne til at bonden skal nå måla sine. Ingfrid har kontorstad heime på garden i Mauranger der ho sjølv driv med mjølkeproduksjon og sau.

Spesialkompetanse

Dialog og kommunikasjon mot den einskilde produsent
Innhenting av tverrfagleg kompetanse for å betre produksjonen hos den einskilde bonde

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås