Meny
Morten Agnar Årset

Morten Agnar Årset

Sogn og Fjordane

Erfaring

Rådgivar med mange års erfaring med mjølkekvalitet, storfehelse og teknikk knytt til mjølking. I dette arbeidet har han eit spesielt ansvar for oppfølging av mjølkekvalitet. Han har opparbeida brei erfaring knytt til samanhengar mellom helse på storfe, funksjon mjølkeanlegg og kvalitet på mjølk som råstoff. Er oppteken av at TINE-mjølka er av topp kvalitet frå ku og geit, levert av TINE-eigar med god kunnskap om å produsere denne kvaliteten.

Spesialkompetanse

Bruk av tverrfaglege kompetanse for sikre god mjølkekvalitet
Helserådgiving knytt til jurhelse, beinhelse og kalvehelse
Sertifisert kontroll/funksjonstest av alle typar mjølkeanlegg/AMS og kontroll/service mjølkemålarar
Råd om inneklima og ventilasjon i bygg for storfe
Regional kontakt Reklamasjonsnemnda for mjølkeutstyr

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås