Meny
Lisbeth Valle

Lisbeth Valle

Vestlandet Nord

Lisbeth Valle gir råd innen disse tjenestene:

Erfaring

Startet i Tine i 2015 som rådgiver innen økonomi. Kan bistå gårdbrukere som vurderer endringer i sitt driftsopplegg. Hun kan hjelpe deg å utrede ulike alternativer for framtidig drift, og sette dette i et helhetlig økonomisk perspektiv. Synliggjøre muligheter på den enkelte gård og se etter effektiv kapasitetsutnyttelse i eksisterende melk- og kjøttproduksjon. Lisbeth har bedriftsøkonomisk bakgrunn og har en bachelor i Juss og Administrasjon. Hun bistår med produksjonsanalyser, driftsplanlegging og finansieringsprosesser, budsjettering og andre strategiske vurderinger.

Spesialkompetanse

Strategi/vegvalg
Bedriftsøkonomi ,dekningsbidragskalkyler og driftsoptimalisering
Budsjett
Finansieringssøknader
Prosjektarbeid

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås