Meny
Solveig Goplen

Erfaring

Solveig er en nøkkelrådgiver med utvidet fôringskompetanse. Hun har god erfaring som nettverksbygger med fokus på å finne gode møteplasser for mjølkeprodusenter i ulike faser av sin karriere. Innefor økologi har hun både god anvendt og teoretisk kompetanse.

Spesialkompetanse

Facilitator fjøsskole/stallskole (dansk konsept)
Koordinator Kuklubb for damer
Fôring av mjølkeku, kalv og ungdyr særlig innen økologisk produksjon
Beiteplanlegging
Engasjement/motivator i bruk av økonomiske måltall ( Mjølkonomi og TBS)
Tverrfaglig

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås