Meny
Birgit Holan

Birgit Holan

Nord-Trøndelag

Birgit Holan gir råd innen disse tjenestene:

Erfaring

Birgit Holan har jobbet for TINEs medlemmer siden 1986, som rådgiver og hygienetekniker. Hun har på den måten fått tatt del i den store omstillingsprosessen som landbruket har vært gjennom de siste ti-årene og er nå spesialrådgiver innen AMS, melkekvalitet, melkingsteknikk og produksjonshygiene. Hun har fått relevant opplæring, og er oppdatert på de fagfelt hun betjener til enhver tid.

Spesialkompetanse

Melkekvalitet og melkingsutstyr inkl. AMS, kontroll av melkemålere
Forebyggende helsearbeid for produksjonsdyr
Produksjonsforhold for melk
Hold av produksjonsdyr
Nøkkelrådgiving

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås