Meny
John Arnt Kjærstad

Erfaring

John Arnt Kjærstad har praktisk erfaring innen fôring av ku og kjøttproduksjon, avl, husdyrkontroll, økonomi, helse, fruktbarhetsarbeid og som sekretær i produsentlag. Han er agroteknikker, har praktisk erfaring i tilvekst og fôring av kviger og okse/kjøttproduksjon. Han er etterutdannet på fôringsfaget og jobber i dag med fôrmiddelvurdering og fôrplanlegging til melkekyr. Han har bl.a. ansvar på justering av fôrtabeller i AMS.

Spesialkompetanse

Godkjent nøkkelrådgiver
Dialog og oppfølging mot den enkelte produsent og oppfølging av produksjon i alle ledd
Bruk av tverrfaglig kompetanse for å forbedre resultat til den enkelte
Fôring melkeku, kviger og okser
Fôrmiddelvurdering, valg av kraftfôrtyper og fôrplanlegging

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås