Meny
Torunn Rogdo

Torunn Rogdo

Vestlandet Nord

Erfaring

Rådgiver er veterinær og har arbeidet i mange år i klinisk storfepraksis på Jæren, der hun også har drevet med besetningsrådgiving, kurs og undervisning. Hun har arbeidet med spesialisering på storfe ved NVH Sandnes med blant annet fordyping i klauvsjukdommer. I TINE driver hun med helserådgivning, bidrar på kurs og møter og samarbeider med privatpraktiserende storfeveterinærer.

Spesialkompetanse

Klauvhelse, jurhelse, kalvehelse og fruktbarhet, både diagnostikk og forebygging for best mulig resultater
Dyrehelsas sentrale posisjon i samspillets mellom produksjon, kvalitet og økonomisk resultat og betydningen av føre var-prinsippet for driftsresultatene
Tilrettelegging av skånsomme overganger og minimering av risiko i utfordrende perioder som for eksempel ved sinperiode, kalving, ved nybygging og ved utvidelse av besetning.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås