Meny
Amund Hågenrud

Amund Hågenrud

Østlandet Sør

Amund Hågenrud gir råd innen disse tjenestene:

Erfaring

Objektiv diskusjonspartner med mål om å belyse alle sider ved en sak, for å bidra til bedre beslutnings-grunnlag samt økonomi for melkeprodusenten. Stort fokus på realisme i planer knytta til endringer, gjennom å kombinere regnskapsdata med produksjonsdata og gode arbeidsverktøy. Tilgang på godt faglig nettverk, inn mot andre fagfelt enn økonomi.

Spesialkompetanse

- Analyse av og optimalisering av drift (Mjølkonomi)
- Analyse av endringer i dagens drift eller ved nybygg (ØRT)
- Sparringspartner for å få til de beste løsningene
- I-mek og u-mek

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås