Meny
Ann Turi Ursin

Erfaring

Rådgiver har master i husdyrernæring fra UMB. Hun har jobbet som rådgiver i TINE siden 2006 innen fagfeltene fôring, nøkkelrådgiving, økonomi (EK og ØRT) og avl. I dag jobber hun som fagrådgiver innenfor fôring og avl. Som fôringsrådgiver jobber hun med fôrmiddelvurdering og fôrplanlegging i melkeproduksjonen, og har ansvar for oppstartsrådgiving i nye DeLaval VMS-besetninger.

Spesialkompetanse

Fôrmiddelvurdering
Fôrplanlegging
Besetningsstyringssystemer / melkerobot (DeLaval og Lely)

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås