Meny
Herindrainy (Heri) Andrianjafimanantsoa (Andrian)

Herindrainy (Heri) Andrianjafimanantsoa (Andrian)

Vestlandet Sør

Erfaring

Rådgiver har flere års praktisk erfaring innen melk og kjøttproduksjon. Han har vært rådgiver i TINE i mange år med oppgaver innenfor avl, fôring og husdyrkontroll. Han jobber i dag som kombinerty nøkkelrådgiver (NR) og fôringsrådgiver med fokus på bonden som bedriftsleder.

Spesialkompetanse

Behovsavklaring og målstyring
Foring generelt (store og små besetninger)
Fôring på Lely robot
TINE optifôr

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås