Meny
Frank-Arne Andreassen

Erfaring

Rådgiver har over 20 års erfaring i TINE. Jobber nå for det meste innen fagfeltet økonomi, veivalg og driftsledelse. Han liker å jobbe med gårdbrukere som vurderer om de skal gå i gang med, eller er i ferd med å gjennomføre en utbygging på gården. Han kan hjelpe melkeprodusenten med å utrede ulike alternativer for framtidig drift, og sette opp økonomiske planer. Han liker også å kunne bidra dersom noen slit med økonomiske eller samarbeidsrelaterte utfordringer.

Spesialkompetanse

Sertifisert på Driftsplanlegging
Strategi/veivalg og Bedriftsrådgiving
Økonomisk og strategisk planlegging i forbindelse med bruksutbygginger
Utfordringer i forbindelse med økonomiske og/eller samarbeidsrelaterte problemstillinger i samdrifter
Produksjon av TINE Effektivitetsanalyse og oppfølging av denne

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås