Meny
Trond Skeide

Trond Skeide

Vestlandet Nord

Trond Skeide gir råd innen disse tjenestene:

Erfaring

Rådgjevar er oppvaksen på mjølkebruk og har solid praksis derifrå og som fritidsavløysar på mange mjølkebruk. Er agroteknikar innan husdyrfag frå 1991 og har vore rådgjevar i TINE frå same år. I TINE har han har hatt allsidige oppgåver innan husdyrkontroll, avl, økonomi og fôring. Han arbeider i dag som Nøkkelrådgjevar (NR) med fokus på bonden som bedriftsleiar. Som NR i TINE ynskjer han å hjelpe bonden i å nå sine mål gjennom dei rette tiltak og god oppfølging. Interessefeltet er elles allsidig med fôring og avlsarbeid på topp! Som avlsrådgjevar ynskjer han å bidra med målretta avlsutvikling og auka interesse for avl i den enkelte buskap!

Spesialkompetanse

Avlsrådgjevar med ansvar for kvigemåling, seminemner og avlsrådgjeving gjennom utvida avlsplanar m.m
Dialog og kommunikasjon mot den enkelte produsent
Bruk av tverrfagleg kompetanse for å betre resultatet til den enkelte

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås