Meny
May-Britt Langmo

May-Britt Langmo

Trøndelag

Erfaring

Rådgiver har erfaring med å jobbe med gårdbrukere som vurderer endringer i sitt driftsopplegg. Hun kan hjelpe deg å utrede ulike alternativer for framtidig drift, og sette dette i et økonomisk perspektiv. Rådgiver legger hovedvekt på å se gårdens ressurser og muligheter i et helhetsbilde, der eier og eiers ønsker er i fokus. Driftsplan, dekningsbidragskalkyler og effektivitetsanalyse er typiske oppgaver hun vil kunne hjelpe deg med.

Spesialkompetanse

Gi informasjon og veiledning til melkeprodusenter og andre som er i «tenkeboksen»
Utføre økonomisk og strategisk planlegging i forbindelse med store valg som skal tas
Åpne dialog rundt driftsresultat og økonomiske måltall i husdyrproduksjon
Lete etter effektiv kapasitetsutnyttelse i eksisterende melk- og kjøttproduksjon
Synliggjør muligheter på den enkelte gård

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås