Meny
Haakon N. Halvorsen

Erfaring

Haakon er utdannet Sivilagronom Husdyr fra NMBU, og har erfaring fra mange år som avløser i alle typer fjøs, bås, mjølkestall og robot. Han er fôringsrådgiver i både små og store besetninger. Haakon er opptatt av bruk av riktig fôr til riktig dyregruppe og setter deg som gårdbruker i sentrum.
Privat er han aktivt med i drifta av hjemgården med mjølkeproduksjon i robotfjøs.

Spesialkompetanse

God kunnskap om praktisk drift av fjøs med mjølkerobot
Ensilering
Fôrdisponering
Besetningsstyringssystem

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås