Meny
Jarle Bjørnevoll

Jarle Bjørnevoll

Vestlandet Sør

Erfaring

Har vore rådgjevar i TINE i over 30 år i tillegg til å vere mjølkeprodusent sjølv. Jarle sitt arbeidsfelt er økonomi, enten det er i den daglege drift eller i ein utbyggingsfase. Jarle har tidlegare jobba som rekneskapsførar. Det gjer at han har særs god kompetanse innan økonomi. Han foretek økonomisk analyse av dagens drift på garden eller utarbeida driftsplan / budsjett for framtida. Arbeidar også med ein del saker knytta til generasjonsskifte i landbruket og pensjon.

Spesialkompetanse

Driftsplanlegging
Dekningsbidragskalkyler
Økonomisk analyse av drifta
Generasjonsskifte
Pensjon

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås