Meny
Merete Bekkevoll

Erfaring

Rådgiver arbeider i dag som fôringsrådgiver i Trøndelag Sør. Ho har en mastergrad innenfor husdyrernæring fra Universitet for miljø- og biovitenskap fra 2009. Etter endt utdannelse har ho vært ansatt i TINE. Rådgiveren har praksis fra flere år som helge og ferie avløser innenfor melkeproduksjon.

Spesialkompetanse

Fôring av melkeku, kalv og ungdyr
Kvigeoppdrett og tilvekstberegninger
Fôrmiddelvurdering og fôrplanlegging
Fôringsrådgiving og driftsrådgiving i AMS besetninger

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås